Desamiantat

L’amiant (o asbest) és un mineral fibrós que en el passat es va utilitzar àmpliament en la indústria i en la construcció per les seves propietats aïllants, de durabilitat i resistència.

Les fibres d’amiant poden alliberar-se a l’aire quan algun material que conté amiant és manipulat durant el seu ús o en processos de demolició, manteniment, reparació i/o renovació d’edificis o habitatges.

L’exposició a les fibres d’amiant pot afectar, principalment, els pulmons i la pleura; i provocar malalties com l’asbestosi i determinats tipus de càncer.

El Reglament europeu REACH (Reglament (CE) 1907/2006, de 18 de desembre de 2006), va establir la prohibició de fabricar, comercialitzar i utilitzar aquestes fibres en nous productes i sistemes, obligant a la substitució dels productes instal·lats quan s’hagi de fer una reparació, reforma o rehabilitació. Principalment aquests elements constructius són:

 

 • Cobertes de fibrociment (Uralita)
 • Canals
 • Dipòsits
 • Baixants
 • Aïllaments

 

El REAL DECRET 396/2006, estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, on entre d’altres s’inclouen les tasques d’enderroc, desmuntatge d’elements, reparacions i manteniment de productes amb amiant.

 

Les empreses autoritzades a la manipulació d’amiant, han d’estar inscrites en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

 

IRS realitza el desamiantat segons la normativa, amb les mesures de seguretat col·lectives i individuals necessàries, realitzant el procés d’ensacat dels materials amb amiant i transportant-lo a abocadors autoritzats i presentant certificat de tot el procés.

Fem el desmuntatge de cobertes i baixants de fibrociment per empresa qualificada i inscrita en el Registre d´Empreses amb risc d´Amiant (RERA) , i posterior retirada a abocador autoritzat prèvia paletització, medicions ambientals, fulls de seguiment i certificat d’eliminació.

Desamiantat de Cobertes i baixants

 • Desmuntatge de baixants de fibrociment.
 • Desmuntatge de cobertes d’URALITA.
 • Eliminació d’aïllaments i revestiments amb base d’amiant.

Retirada i transport  a planta de gestió de residus amb contingut d´amiant, entrega de fulls de seguiment i certificat obligatori de la correcta gestió dels residus segons Real Decret 396/2006 del 31 de març sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en treballs amb risc  d´exposició a l´amiant.

Les característiques de l’amiant l’han fet útil en una gran varietat de productes manufacturats, principalment en materials de construcció. Entre els que són més coneguts trobem el fibrociment (tubs, dipòsits, planxes ondulades, …), materials d’aïllament o pintures.

Però les autoritats mèdiques van demostrar que els productes relacionats amb l’amiant provoquen càncer amb una elevada mortalitat des dels anys 1980 i a principis de la dècada de 2000 va començar a prohibir-se als països desenvolupats i el seu ús va quedar totalment prohibit en la Unió Europea des de 2005.

Per aquest motiu és aconsellable eliminar aquest material dels nostres habitatges i llocs de treball.

Les empreses que hem de dur a terme activitats o operacions en les quals el seu personal s’exposi directament i indirectament al contacte amb amiant o amb materials que en continguin han d’estar inscrites en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA). La nostra empresa hi està inscrita amb el núm. 45/AB/07.

Realitzem desmuntatge de cobertes i baixants de fibrociment, eliminació d’aïllaments i revestiments amb base d’amiant i posterior retirada a abocador autoritzat.

Aquests treballs es realitzen segons el Reial Decret 396/2006 de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE núm. 86 publicat l’11/04/2006) i seguint un protocol determinat amb:

 • Delimitació i senyalització de la zona de treball.
 • Neteja i recollida de residus durant els treballs (paletització)
 • Verificació del material i transport per part del gestor autoritzat, ha d’organitzar-se de conformitat amb la legislació de transport de mercaderies perilloses.
 • El tractament i eliminació dels residus i els criteris per a la seva admissió en abocadors seguiran la normativa mediambiental que sigui aplicable.
 • Fulls de seguiment i certificat de la correcta gestió dels residus.
 • Anàlisis i diagnòstic de l’existencia d’amiant a través de laboratori homologat.

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad